Task management

Xin chào mọi người, đây là đồ án tốt nghiệp thời sinh viên của mình, một trang ứng dụng giúp mọi người quản lý công việc

1. Giới thiệu 🍉

Task Management là một website, công cụ dùng để thiết lập và quản lý công việc logic, hiệu quả và nhanh chóng, giúp mọi người trong team biết được có những công việc nào, ai đang làm gì và làm đã đến giai đoạn nào của dự án.

Heroku's original product, an in-browser IDE allowing you to instantly create and publish Rails apps.

Lấy cảm hứng từ phương pháp Kanban của người Nhật, một phương pháp quản lí giúp trực quan hoá nhiệm vụ cần thực hiện trong quá trình hoàn thành một dự án

2. Công nghệ sử dụng 🔥

theme
Javascript
theme
Typescript
theme
Reactjs
theme
Next.js
theme
Tailwind CSS
theme
Framer motion

3. Một số tính năng nổi bật 🥝

Dưới đây là một vài những tính năng nổi bật, cùng mình khám phá nhé

3.1 Quản lý task

 • Trực quan hóa công việc theo bảng Kanban.
 • Có thể kéo thả Task, Column tùy theo cách bạn muốn.
 • Tương tác, thay đổi thông tin của task 1 cách dễ dàng.
 • Thêm mới thành viên.
 • Mọi thao tác đều có tính realtime, thành viên sẽ ngay lập tức nhận được sự thay đổi.

3.2 Workflow

Owner có thể dễ dàng điều chỉnh workflow cho bảng Kanban

 • Hiển thị các node, các ràng buộc
 • Người dùng có thể thêm / xóa node
 • Người dùng có thể thêm các ràng buộc giữa các Node với nhau
 • Validate khi kéo thả task dựa trên workflow đã định nghĩa

3.3 Bảng trắng

 • Người dùng có thể sử dụng các chức năng như vẽ, tẩy, mũi tên, text, note
 • Mọi thao tác trên whiteboard đều realtime, giúp các thành viên có thể thấy sự thay đổi ngay lập tức

4 Xem nhiều hơn nhé

Nếu cảm thấy hứng thú xem video demo của mình nha

Built with Next.js, MDX, Tailwind and Vercel